Speed dating, demonstrationer og sessions 2016

Speed dating

De syv breddeidrætskommuner blev ”datet” af konferencedeltagere i 15 min. De kunne vælge op til tre projekter ud af følgende muligheder:

”Ridning i det fri”, Gribskov Kommune 
Projektet skal sikre forbindelser mellem ridesteder og nye og eksisterende ridestier for at give så mange af borgerne som muligt adgang til ridning i det fri.
Læs mere om projektet her

”Etniske piger”, Høje Taastrup Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Etniske piger i udskolingen udvikler motionstilbud til sig selv og deres eget netværk. Motionstilbuddet udbydes i samarbejde med den lokale gymnastikforening og andre lokale foreninger.
Læs mere om projektet her

”Mere idræt for pengene”, Mariagerfjord Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
I Mariagerfjord Kommune ønsker vi mere idræt til borgerne. Den ledige halkapacitet skal nedsættes ved blandt andet at tilbyde online booking i de lokale haller. Konceptet hedder ”Åben hal” og er målrettet mod selvorganiserede og foreningsuvante borgere. Via fleksible løsninger og udvidede idrætstilbud, skal hallerne igen skabe rammerne om det sociale fællesskab.
Læs mere om projektet her

”Bevægelse på erhvervsskoler”, Roskilde Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
I samarbejde med handelsskolen udvikles et idrætstilbud, hvor foreningslivet vil være den centrale aktør. Målet er at nedsætte frafaldet blandt eleverne, at undersøge hvilken rolle trivsel og fysisk sundhed spiller, og at flere unge får kontakt med foreningslivet gennem gode oplevelser.
Læs mere om projektet her

”Idræt til selvorganiserede grupper”, Roskilde Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Erfaringer med it-teknik, tværforvaltningsmæssigt samarbejde mv. i et pilotprojekt, der skal skabe samspil mellem bookingsystemer, adgang til faciliteter og den selvorganiserede idræts behov for at udnytte sale og haller i ledige perioder.
Læs mere om projektet her

”Idræt på kanten”, Thisted Kommune  (Tilmelding er ikke længere mulig)
Projektet har som mål, at alle børn i folkeskolealderen er fysisk aktive i mindst 7 timer i løbet af en skoleuge, og at en del af de 7 timer foregår i regi af selvvalgte foreninger. Målsætningen skal blandt andet opnås ved, at medarbejdere og frivillige samarbejder om indsatser og aktiviteter.
Læs mere om projektet her

”STU-billetten” – Idræt på uddannelser for socialt sårbare unge, Thisted Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
For at nedbringe barriererne vedr. idrætsdeltagelse hos elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse arbejdes der i et partnerskab med test af eleverne, aktivering af venne-grupper, udvikling af særlige tilbud hos idrætsforeninger, behovsbestemte kurser for trænere mv.
Læs mere om projektet her

”Ta’ chancen” – Foreningsidræt for børn med særlige behov, Aabenraa Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Projektet skal støtte, udvikle og opkvalificere foreninger, der ønsker at arbejde med børn med særlige behov (f.eks. ADHD) for at integrere dem i foreningsidrætten. Foreningerne understøttes i deres arbejde med at rekruttere deltagere gennem uddannelse, sparring og netværksdannelse.
Læs mere om projektet her

”På linje med breddeidræt”, Aabenraa Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Et koncept for breddeidrætsklasser udvikles på udvalgte skoler for at gøre eleverne mere læringsparate og få lærerne og pædagogerne til at se de læringsmæssige muligheder ved en styrket indsats for idræt og bevægelse i skoledagen.
Læs mere om projektet her

”Fitness i det fri”, Aarhus Kommune  (Tilmelding er ikke længere mulig)
Efter etablering af en række udendørs fitnesspladser skal projektet udnytte det fulde potentiale over for motionssvage målgrupper og deltagende foreninger, så de bliver i stand til at arbejde med og tage imod nye – ofte motionsuvante – målgrupper.
Læs mere om projektet her

”Arbejdspladsen i bevægelse”, Aarhus Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Projektet har fokus på at understøtte idrætsforeningerne, så de udvikler sig og laver fleksible, målrettede, effektive og sociale tilbud, der er relevante for den måde voksne motionister ønsker at dyrke idræt på.
Læs mere om projektet her

Demonstration af breddeidrætsaktiviteter

Der var mulighed for at opleve demonstrationer af nye og spændende breddeidrætsaktiviteter inde og ude. Konferencedeltagerne kunne overvære én demonstration ud af følgende muligheder:

”Aabenraa i bevægelse” – via digital platform, Aabenraa Kommune  (Tilmelding er ikke længere mulig)
Se hvordan en digital platform (App) kan samle folk på tværs af byen til hverdagsmotion ved at borgerne får overblik over de aktiviteter, der er i lokalområdet, møder deltagere, går i dialog om oprettelse af nye aktiviteter, opfordrer andre til at deltage mv.
Læs mere om projektet her

”Motionsambassadør på arbejdspladsen”, Thisted Kommune
Demonstration af aktiviteter som motionsambassadører sætter gang i på arbejdspladsen for at støtte ansatte i at være mere idræts- og motionsaktive.
Læs mere om projektet her

”Foreningslivet ind i folkeskolen”, Roskilde Kommune (Tilmelding er ikke længere mulig)
Projektet vil skabe en ny organisering af foreningsaktiviteter i folkeskolens undervisning og danne konkrete partnerskaber mellem kommune, skoler og de lokale foreninger. Oplev hvordan Allan Bendtsen (og evt. Michael Maze) træner folkeskolebørn i bordtennis, og se Roskilde Håndbold integrere fagligt indhold i håndboldtræningen.
Læs mere om projektet her

”Så letter vi” – tilbud til overvægtige børn og deres familier, Mariagerfjord Kommune
Kommunen har et højt antal af overvægtige børn og projektet skal sikre opsporing og visitation af overvægtige børn samt deres familier til et personligt målrettet tilbud. Se film om familierne, der har taget del i ”Så letter vi”, prøv aktivitetsmålerne og bliv testet.
Læs mere om projektet her

”Danmarks billigste svømmehal”, Høje-Taastrup Kommune
I en tilbygning til den gamle svømmehal anlægges Danmarks billigste svømmehal med internationale mål til primært svømmeklubber, andre foreninger og skoler. Det giver mere plads, udvidede åbningstider og bedre vilkår for både konkurrencesvømmere og de offentlige badegæster.
Læs mere om projektet her

”Cykellegepatrulje”, Gribskov Kommune
Elever fra 6. kl i Gribskov Kommune viser, hvordan de hjælper yngre elever med at træne motorik, svære manøvrer og cykelfærdigheder, så de kan modvirke usikkerhed og styrt og bedre kan færdes i trafikken. Hør om projektets erfaringer og stil spørgsmål til Gribskov Kommune.
Læs mere om projektet her

Workshops

Fem breddeidrætskommuner præsenterede et projekt. Deltagerne kunne deltage i én workshop ud af følgende muligheder:

”Den mobile Grejbank” ved kystnære områder, Gribskov Kommune
Den Mobile Grejbank er en større lukket trailer, der kan transporteres ud til skov, sø og kyster. Målet er at vise nye veje for fysisk udfoldelse og styrke udelivet i forbindelse med de kystnære områder for kommunens skoler, institutioner, foreninger, øvrige borgere og turister. På sigt skal aktiviteterne forankres i det lokale foreningsliv.
Læs mere op projektet her

”Aktiv ferie” – Brobygning mellem forening og unge, Mariagerfjord Kommune
Det aktive foreningsliv for børn og unge kan opbygges gennem foreningsudvikling, markedsføring, en kontaktpersonsordning – og ved at børn og unge møder nye idrætter i ferien. Målet er at få børn og unge videre fra projekt ’Aktiv ferie’ til at blive fysisk aktive i foreningerne.
Læs mere om projektet her

”Halhjernerne i Thy”, Thisted Kommune
Kompetenceudvikling af lederne ved kommunens selvejende haller i Thisted Kommune, så de bliver nøglepersoner for bæredygtige udviklingsinitiativer i faciliteterne. Målet er at skabe en helhedsorienteret, gennemarbejdet og påbegyndt udviklingsplan for at modernisere hallerne og opnå en optimal kapacitetsudnyttelse.
Læs mere om projektet her

”Aktiv Campus Aabenraa”, Aabenraa Kommune
Målet med projektet er at samle skoler og uddannelsessteder placeret centralt i Aabenraa i et Campus-netværk – både fysisk og mentalt. Projektet arbejder på den ene side med den fysiske planlægning af området og etableringen af forbindelser og aktive spots. Og på den anden side dannes partnerskaber og netværk mellem uddannelsesinstitutionerne, hvilket skal synliggøre mulige samarbejdsflader og sætte gang i tværgående events. Projektet skal få børn og unge til at dyrke mere idræt og bevægelse og skabe synergi de studerende imellem.
Læs mere om projektet her

”Den Blå Rambla” – oplevelser på, i og ved vandet, Aarhus Kommune
Den Blå Rambla understøtter aktiviteter på, i og ved vand gennem byens idrætsforeninger. Områder ved sø, å, kyst og havne, udvikles med attraktive faciliteter. Gennem gode samarbejdsrelationer mellem idrætsforeningerne og kommunale forvaltninger, skoler, private aktører og virksomheder, stræbes mod et godt miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand, for idrætsforeninger, borgere og gæster i Aarhus Kommune.
Læs mere om projektet her

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune