Speed dating, sessions og demonstrationer

Speed dating

Date en breddeidrætskommune i 15 min., gå videre til næste kommune og hør om erfaringer med fremme af breddeidræt. Du kan deltage i 3 runder speeddating.

”Aktiv Campus”, Aabenraa Kommune
Bevægelsesmuligheder for børn og unge i nye by- og landskabsrum.

Målet med projektet er at samle byens skoler og uddannelsessteder i et overordnet Campus-netværk. For at børn og unge skal dyrke mere idræt og bevægelse anvendes både digitale og fysiske redskaber til at skabe synergi de studerende imellem, og ved at de mødes på tværs af sociale og uddannelsesmæssige forhold.
Læs mere om projektet her

”Ta’ Chancen – Fra sværvægt til letvægt”, Aabenraa Kommune
Foreningstilbud med aktiviteter til overvægtige børn.

Projektet skal støtte, udvikle og opkvalificere foreninger, der ønsker at arbejde med børn med særlige behov (f.eks. overvægt eller motoriske udfordringer) for at integrere dem i foreningsidrætten. Foreningerne understøttes i deres arbejde med at rekruttere deltagere gennem uddannelse, sparring og netværksdannelse.
Læs mere om projektet her

”Den Blå Rambla”, Aarhus Kommune
Oplevelser på, i og ved vandet

Den Blå Rambla understøtter aktiviteter på, i og ved vand gennem byens idrætsforeninger. Områder ved sø, å, kyst og havne, er udviklet med attraktive faciliteter. Gennem gode samarbejdsrelationer mellem idrætsforeningerne og kommunale forvaltninger, skoler, private aktører og virksomheder, er det lykkedes at skabe et godt og vedvarende miljø for oplevelser og aktiviteter på, i og ved vand.
Læs mere om projektet her

”Arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen i bevægelse”, Aarhus Kommune
Samarbejde mellem arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og idrætsforeninger  

Projektet har fokus på at introducere medarbejdere og elever for muligheden for at dyrke motion i og udenfor arbejdstid – og gerne sikre en forankring i foreningsregi.
Læs mere om projektet her

”Mobil Grejbank”, Gribskov Kommune
Aktivitetstrailer ved kystnære områder til udeliv og fysisk udfoldelse

Den Mobile Grejbank er en større lukket trailer, der kan transporteres ud til skov, sø og kyster og supplere aktiviteter ved de faste etablerede grejdepoter. Målet er at vise nye veje for fysisk udfoldelse og styrke udelivet i forbindelse med de kystnære områder for kommunens skoler, institutioner, foreninger, øvrige borgere og turister. På sigt skal aktiviteterne forankres i det lokale foreningsliv.
Læs mere om projektet her

”Dirt Jump Park”, Gribskov Kommune
Samarbejde om nye motionsaktiviteter for unge

I samarbejde med Ungdomsskole og lokale, unge iværksættere har kommunen etableret en Dirt Jump Park med baner af forskellige sværhedsgrader. Parken skaber rammen for et kreativt og spændende ungdomsmiljø og bruges udover den selvorganiserede idræt også af lokale idrætsforeninger.
Læs mere om projektet her

”Så Letter Vi”, Mariagerfjord Kommune
Tværfaglig og helhedsorienteret indsats for overvægtige børn

Kommunen har en høj andel af overvægtige børn, og projektet skal sikre opsporing og visitation af overvægtige børn samt deres familier til et personligt målrettet tilbud. Gennem samtale-, kost og motionselementer og i samarbejde med det frivillige foreningsliv tilbydes familierne en helhedsorienteret indsats.
Læs mere om projektet her

”Hedelandsdysten”, Høje-Taastrup Kommune
Fra breddeidræt til bevægelsesfest

Hør om processen fra ideen om at lave et løb for hele familien, med et målområde med sjove dyster og fokus på bevægelse, grin og hygge til forankringen af Hedelandsdysten som ”Danmarks mest familievenlige motionsløb”.
Læs mere om projektet her

”Patienter og Ældre”, Høje-Taastrup Kommune
Pulsen op i Patientforeninger

I samarbejde med de lokale patientforeninger er det lykkedes at gennemføre og forankre motionstilbud, der giver både sved på panden og smil på læben.
Læs mere om projektet her

”Bevægelse på erhvervsskoler”, Roskilde Kommune
Skolernes oplevelse af foreningstiltag for at mindske frafald

I samarbejde med handelsskolen er der udviklet et idrætstilbud, hvor foreningslivet er den centrale aktør. Projektets formål har været at undersøge hvilken rolle trivsel og fysisk sundhed spiller, og at flere unge får kontakt med foreningslivet gennem gode oplevelser. Projektets resultater viser en væsentlig reduktion i frafaldet blandt eleverne.
Læse mere om projektet her

”Digital Fritid”, Thisted Kommune
Kommunikation af idrætstilbud på de unges præmisser

Det var hensigten i samarbejde med foreningerne at etablere et korps af unge ”kommunikationseksperter”, som skulle afholde kurser for kommunalt personale, institutioner og foreninger i kommunikation om idræt og motion via de medier, som børn og unge bruger. Projektet ændrede retning efter første seance med alle 1.g’erne på Thisted Gymnasium i februar 2015. Kom og hør hvordan ”Digital fritid” står i stampe pga. den teknologiske udvikling og mange eksterne aktører.
Læs mere om projektet her

 

Sessions

Deltag i én session, hvor breddeidrætskommuner præsenterer et projekt eller en problemstilling, som har været særlig lærerig – stil spørgsmål og deltag i debatten.

Tema: ”Åbne haller”, Mariagerfjord, Roskilde og Thisted Kommune
Bedre udnyttelse af tomme haller

Hvordan kan en kommune sikre, at idrætsfaciliteternes kapacitet udnyttes optimalt? Her kan du høre nærmere om de tanker og udfordringer, som tre kommuner hver for sig har stået overfor i en proces mod at åbne hallerne op for kommunens borgere.
Læs mere om projektet (Mariagerfjord)
Læs mere om projektet (Roskilde)
Læs mere om projektet (Thisted)

Tema: ”Samarbejde på tværs i forvaltninger/afdelinger”, Aabenraa og Aarhus Kommune
Udfordringer og muligheder i at samarbejde på tværs af forvaltninger/afdelinger

Hvorfor er det en god ide at inddrage andre forvaltninger/afdelinger i et breddeidrætsprojekt? Bliv klogere på de fordele der er, når man samarbejder på tværs af forvaltninger/afdelinger og hør mere om, hvordan du undgår/overkommer udfordringerne.

Tema: ”Hvordan sikres videreførelse og forankring af et breddeidrætsprojekt”, Gribskov Kommune
Projektperioden udløber – og hvad så?

Hør hvordan en kommune viderefører og forankrer et breddeidrætsprojekt. Er videreførelse og forankring mål i sig selv, eller stikker projektet dybere end som så? Uanset hvad, sker det ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde i alle faser af et breddeidrætsprojekt.

”Foreningsidrætten ind i Folkeskolen”, Høje-Taastrup og Roskilde Kommune
Hvordan struktureres og organiseres det gode samarbejde mellem folkeskoler og foreninger?

Hør erfaringer, effekter og anbefalinger fra Høje-Taastrup og Roskilde Kommune omkring skole- og foreningssamarbejde set ud fra både en skoleleders og projektleders synspunkt.
Hvilken rolle spiller de kommunale forvaltninger, er økonomi en begrænsende faktor og hvilke aftaler er essentielle for at samarbejdet fungerer?
Læs mere om projektet her (Høje-Taastrup)
Læs mere om projektet her (Roskilde)

”Fodbold-udviklingsprojekt”, Thisted Kommune
Alle aktører inviterer til udvikling SAMMEN

Partnerskab mellem forvaltning, idrætsorganisationer og foreninger skaber rammerne for, at borgerne kan blive mere aktive. Fodboldudviklingsprojektet er blot et af mange spændende initiativer, som kan sikre mere bevægelse blandt Thisted Kommunes borgere. Fodboldudviklingsprojektet er et samarbejde mellem Thisted Kommune, DBU Jylland, DGI Nordjylland og er et initiativ som ligger i tråd med visionsaftalen ”Bevæg dig for livet”. Kom og hør hvordan det er lykkedes at samle fodbold-Thy omkring en fælles mission ”Fodbold for alle i Thy!”

”Samspil mellem idræt og kultur i kulturhovedstadsåret”, Aarhus Kommune
Hør om konkrete eksempler på idræts- og bevægelsesinitiativer i kulturhovedstadsåret. Hvad er der kommet ud af at arbejde med nye metoder, nye samarbejdspartnere og hvilke gevinster og udfordringer har det givet? Kulturhovedstadssekretariatet, DGI og Sport & Fritidsforvaltningen i Aarhus Kommune fortæller om deres erfaringer med at gentænke kulturen ind i idrætten og idrætten ind i kulturen.
Læs mere om projektet her

 

Demonstration af breddeidrætsaktiviteter

Oplev demonstrationer af nye og spændende breddeidrætsaktiviteter både inde og ude – og spørg ind til aktiviteterne. Du kan tilmelde dig én af følgende demonstrationer

”Seniorer i foreningsidrætten – Floorball”, Aarhus Kommune
Når idræt ikke kun er for de unge

Projektet engagerer flere foreninger i kommunen til at tilbyde aktiviteter målrettet seniorer med forskellige behov med et generelt fokus på socialt samvær og et lavt deltagergebyr.  Projektet skaber rammen for et struktureret samarbejde mellem kommunens forebyggende medarbejdere og foreningslivet.
Læs mere om projektet her

”Seniorer i foreningsidrætten – Taekwondo”, Aarhus Kommune
Når idræt ikke kun er for de unge

Projektet engagerer flere foreninger i kommunen til at tilbyde aktiviteter målrettet seniorer med forskellige behov med et generelt fokus på socialt samvær og et lavt deltagergebyr.  Projektet skaber rammen for et struktureret samarbejde mellem kommunens forebyggende medarbejdere og foreningslivet.
Læs mere om projektet her

”SMART træning”, Aarhus Kommune
Tværfaglig sundhed

I et samarbejde mellem sundheds og sports- & fritdsområdet i kommunen forbedres arbejdspladser og uddannelsesinstitutioners rammer om borgernes liv. I projektet introduceres konkrete motionsaktiviteter til arbejdspladsen og ansatte. Derudover udvikles foreningerne til at kunne rumme målgruppen.
Læs mere om projektet her

”Pausegymnastik”, Aarhus Kommune
Tværfaglig sundhed

I et samarbejde mellem sundheds og sports- & fritdsområdet i kommunen forbedres arbejdspladser og uddannelsesinstitutioners rammer om borgernes liv. I projektet introduceres konkrete motionsaktiviteter til arbejdspladsen og ansatte. Derudover udvikles foreningerne til at kunne rumme målgruppen.
Læs mere om projektet her

”Fitness i det fri”, Aarhus Kommune
Fleksibel motion for motionsuvant målgruppe

Fitness i det fri vil introducere de muligheder der er for bevægelse i naturen og de omkringliggende udendørs fitnesspladser for en række af motionsuvante målgrupper. I samarbejde med lokale idrætsforeninger synliggøres de muligheder der er for bevægelse i det fri, for den enkelte.
Læs mere om projektet her

”Dirt Jump Park”, Gribskov Kommune
Samarbejde om nye motionsaktiviteter for unge

I samarbejde med Ungdomsskole og lokale, unge iværksættere har kommunen etableret en Dirt Jump Park med baner af forskellige sværhedsgrader. Parken skaber rammen for et kreativt og spændende ungdomsmiljø og bruges udover den selvorganiserede idræt også af lokale idrætsforeninger.
Læs mere om projektet her

”Thy Adventure Speciel”, Thisted Kommune
Aktiviteter for unge med særlige vanskeligheder

Projektet gør det muligt at aktivere unge med særlige behov, som kan være svære at integrere i traditionelle idrætsforeninger. I samarbejde med en række aktører udvikler kommunen adventurerace-aktiviteter og lejrskoletilbud tilpasset målgruppen.
Læs mere om projektet her

”Containerdykning”, Aarhus Kommune, dykkerklubben Juggernaut, Den Blå Rambla
Lån en våddragt – og få et prøvedyk

Prøv at dykke under sikre forhold i en container fyldt op med vand. Eller se, hvordan elever fra VUC og teknisk skole prøver at dykke.

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune