Projekter

I perioden 2014-2016 igangsætter de syv breddeidrætskommuner til sammen 38 breddeidrætsprojekter. Projekterne kan inddeles i nedenstående fem kategorier. For at se de enkelte kommuners projekter kan du klikke på en kommune i venstre side eller en af fem kategorier. Flere projekter spænder over mere end en kategori.

 • Faciliteter – udvikling og anvendelse

  Udviklingen i befolkningens idrætsvaner med bl.a. et stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere sætter fokus på tilgængelighed, multifunktionalitet og kapacitet i de fysiske rammer for idrætsudøvelse. Der er behov for løbende at modernisere, opgradere og udvikle nye typer anlæg, byrum og andre udearealer. Derudover er det en udfordring at sikre, at de eksisterende idrætsfaciliteter udnyttes fuldt ud.

 • Idræt for børn og unge

  Alle danske børn skal have lejlighed til at erfare glæden ved idræt, leg og bevægelse på en måde, så børnene får en livslang glæde ved idræt og fysisk aktivitet. Overordnet bør målet være, at alle børn og unge får mulighed for mindst 7 timers idræt og fysisk aktivitet om ugen (40 projekter).

 • Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper

  Socialt udsatte og idrætssvage grupper omfatter forskellige grupper, som af sociale eller andre årsager er karakteriseret ved kun i mindre omfang at benytte idrættens tilbud. Grupperne er ligeledes karakteriseret ved at have et behov for særlig tilskyndelse, hvis de skal dyrke idræt og motion.

 • Idræt i planlægningen

  Der er behov for, at idræt, motion og fysisk aktivitet i højere grad bliver inddraget i den fysiske planlægning, f.eks. ved udmøntning af kommune- og lokalplaner, helhedsplaner, byfornyelses- og områdefornyelsesindsatser. Der er behov for en større viden og samarbejde om samt opmærksomhed på, hvordan der i den fysiske planlægning og anvendelsen af arealer konkret kan indtænkes idræt, motion og fysisk aktivitet.

 • Motion og idræt på og for arbejdspladsen

  Arbejdspladsen er en væsentlig aktør for at give den størst mulige del af befolkningen mulighed for at leve et fysisk aktivt liv kombineret med at arbejds- og familieliv. Det er her, en stor del af befolkningen tilbringer en stor del af deres tid – det er her, der bør sættes ind, for at få fl ere i fysisk aktivitet.

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune